Franco KAFKO (Franz Kafka):
Rakontaro

elgermanigita de Vilhelmo LUTERMANO

Kopirajto pri la tradukoj ©1999 / copyright 1999
etendiĝas al ĉiuj Esperantaj tradukoj menciitaj kaj ligitaj en tiu ĉi paĝo.


Tiu ĉi paĝo estas legebla per unikodo (utf-8)

I. La libroj publikigitaj de la aŭtoro

1. Kontemplado

Infanoj sur la ŝoseo
Senmaskigo de fripono
La subita promenado
Decidoj
La ekskurso en la montaron
La malfeliĉo de fraŭlo
La komercisto
Distrita elrigardo
La hejmenvojo
La preterkurantoj
La pasaĝero
Vestaĵoj
La malakcepto
Pensigo por rajdistoj
La stratfenestro
Deziro fariĝi indiano
La arboj
Esti malfeliĉa

2. La verdikto

3. La hejtisto

4. La transformiĝo

5. En la punkolonio


6. Kampara kuracisto

La nova advokato
  
Kampara kuracisto
  Sur la galerio
 
Malnova folio
  
Antaŭ la leĝo
  
Ŝakaloj kaj Araboj
  
Vizito en la minejo
  
La plej proksima vilaĝo
  
Imperiestra mesaĝo
  
La zorgo de la dommastro
  
Dek unu filoj
  
Fratomurdo
  Sonĝo
  Raporto por akademio
  Raporto por akademio (en formato cxw)

7. Malsatartisto

Unua aflikto
Virineto
Malsatartisto
Jozefino la kantistino aŭ la popolo de la musoj
 

II Dise publikigitaj rakontoj, de Kafko ne enprenitaj en kolektaĵojn

1. Interparolo kun la preĝisto
2. Interparolo kun la ebriulo
3. Bruego
4. La ujrajdisto

 

III. La rakontoj postlasitaj

1. Priskribo de batalo
2. Edziĝfestpreparoj en la kamparo (nur komenco)
3. La vilaĝa instruisto

5. La ponto
6. La ĉasisto Graĥo
7. Ĉe la konstruado de la ĉina murego
8. La frapo ĉe la bienpordego
9. La najbaro
10. Bastardo
11. Banala konfuzo
12. La vero pri Sanĉo Panso
13. La mutado de la sirenoj
14. Prometeo
15. La urba blazono
16. Pozidono
17. Komuneco
18. Nokte
19. La rifuzo
20. Pri la demando de la leĝoj
21. La rekrutado
22. La ekzameno
23. La vulturo
24. La stiristo
25. La turbo
26. Fableto
27. Reveno
28. La ekrajdo
29. Porparolanto
30. Esploradoj de hundo
31. La geedza paro
32. Rezignu!
33. Pri la paraboloj
34. La konstruaĵo
 


Letero al la patro


Distrita elrigardo (malnova traduko)
La ekskurso montaren (malnova traduko)
Pensigo por rajdistoj (malnova traduko)
Pri la demando de la legxoj (malnova traduko)
Prometeo (malnova traduko)
Rezignu! (malnova traduko)
La ujrajdisto (malnova traduko)
 
 
 
 
 
Krome aperis en iom pli malnova traduko en la kolektovolumo Rakontaro libroforme 17 Kafkaj rakontoj: Franz Kafka: Sonĝo kaj aliaj rakontoj/ Franz Kafka. Elekto kaj traduko: Wilhelm Luttermann. Dobrichovice: KAVA-PECH 1996. 102 p. ISBN 80-85853-25-6. Enhavo: Enkonduko de la eldonisto La nova advokato Sur la galerio La ĉasisto Grako Vizito en la minejo Ŝakaloj kaj Araboj La ekzameno Fableto La najbaro La urba blazono Pozidono Banala konfuzo La malakcepto Vestaĵoj Dekunu filoj Fratomurdo Sonĝo La transformiĝo Pri la traduko Pri la aŭtoro


Sekundara literaturo pri Franco Kafko (Franz Kafka)

Lasta ŝanĝo: 11/09/2002

hejmpaĝen