La plej proksima vilaĝo

Mia avo diradis: La vivo estas mire mallonga. Nun, memore, ĝi tiom kuniĝegas, ke mi ekzemple apenaŭ komprenas, kiel junulo povas sin decidi por rajdi en la plej proksiman vilaĝon, sen la timo ke - tute nekalkulante malbonŝancajn hazardojn - jam la tempo de ordinara bonŝance pasanta vivo por tia rajdo delonge ne sufiĉas.

Kopirajto pri la traduko 1996

reen al Kafko

ans Unicode";color:blue'>reen al Kafko