hejmpaĝen


 

 

Prologo


 

 

La amo atendas

Kiu vi estas

Kiel estis enamiĝi

La erota rigardo

Konsterniĝo

Volupto

Okullumo

Paroj korpamikoj

Disiĝa kuniĝo

Ŝia edzo

Nudeco

Unua tempo

La urĝo

Rilatoj

Vizito de M

Ba!

Plezuro

Malfrua timemo

Amo de Unua Nokto

Unuopuloj kaj fremduloj

La unusola

Karmela senvestigas sin

La povra fanfaronulo

Korpokomerco

 

Fabeloj pri viro kaj virino

 

Viroj kaj virinoj

La sikoj

La edzino de mia frato

La virino sur la pramo

Mirlando de la obsceneco

Amakcidentoj

 

Sketado

La luktistino

Virino sur la litrando

Ŝia letero okaze de edziĝo

Skizo pri sorto

Pri frideco

Duobla rolo

La unika kaj la dua

Tago kaj nokto

La unika

Ili ne volas plu ludi

Disiĝo

La sekso

Joy of Sex

Viro kaj virino post la batalo

Epilogo

Fontoj

Postparolo

Botho Strauß: Pri amo

Historioj kaj maloj

Elekto kaj postparolo
de Volker Hage

Elgermanigo de Vilhelmo Lutermano

kopirajto pri la traduko ©2001

kun la afablaj permesoj de la aŭtoro kaj de la eldonejo Carl Hanser, Munkeno, kiu tenas la rajtojn pri Botho Strauß (bv. viziti ties hejmpaĝon www.hanser.de) kaj de la eldonejo Philipp Reclam jun. Stuttgart, kiu tenas la rajtojn pri la tekstelekto kaj la postparolo.
 
 

germana originalo:

Botho Strauß

Über die Liebe
Geschichten und Bruchstücke

Auswahl und Nachwort
von Volker Hage

Philipp Reclam jun. Stuttgart

= Universal-Bibliothek Nr. 8621

Alle Rechte vorbehalten
© für dies Ausgabe 1989 Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart
Copyright-Vermerke für die Texte siehe Seite 133
Umschlagabbildung: Botho Strauß, nach einem Foto von Ruth Walz, Berlin
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen. Printed in Germany 1995
RECLAM und UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Warenzeichen der Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart
ISBN 3-15-008621-3


 
 
 
 

Prologo

MARTIN
Ĉu vi ne brakumis min?
Ĉu vi ne volis min?

KRISTINA
Sed mi ja tute ne konas vin!

MARTIN
Iru!
Revenu!


 


 


Noto de la tradukanto


1. Tiuj ĉi tradukoj bezonas unue kontrollegadon, prefere de negermanlingvano, por elsarki diversajn erarojn kaj ankaŭ eble germanismojn internacie ne kompreneblajn. Tio ne koncernas stilajn apartaĵojn nekutimajn, sed internacie kompreneblajn.

2. La tekstoj bezonas krome kontrollegadon de germanlingvanoj, kiuj komparu ilin kun la originalo por anstataŭigi erarajn, malprecizajn kaj mallertajn ekvivalentojn.

Do, kara leganto, se vi sentas vin kompetenta pri tio kaj ema, bonvolu fari tiun laboron - bonvenas ankaŭ simpla atentigoj dum legado. Se viaj konsiloj aŭ atentigoj estos akceptitaj, via laboro estos kompreneble menciita kun via nomo.

Konsilojn por plibonigi la tradukon bv. i-tien: mailto:vilhelmo@multimania.com

Antaŭdankas  vin la tradukanto.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

hejmpaĝen

Lasta ŝanĝo: 01/11/200122:57:34

'mso-bookmark:hejmpaĝen'>hejmpaĝen

Lasta ŝanĝo: 01/11/200122:57:34