hejmpaĝen

Rajno Mario RILKO

(Rainer Maria Rilke)

Duinaj Elegioj (Duineser Elegien)

1912-1922

Propraĵo de la princino

Von Thurn und Taxis

·         La unua elegio (Die erste Elegie)

·         La dua elegio (Die zweite Elegie)

·         La tria elegio (Die dritte Elegie)


Germana originalo: Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien.

Rilko naskiĝis en Prago 1875 (ĉefurbo de Bohemio kun tiam germanlingva urbocentro), kiun li definitive forlasis 21-jara por loĝi en Munkeno, Berlino kaj poste Parizo. Li vojaĝis dum sia tuta vivo tra Eŭropo (Rusujo, Italujo, Hispanujo, Germanujo, Svislando ktp.). 1921 li ekloĝis en Svisujo, kie li mortis pro leŭkemio en 1926.

Pri la traduko:

1. Tiuj tekstoj estas ne finita kaj polurita traduko, sed unua tradukpropono - ili estas kruda, malfermita bazo por diskuto inter "Rilkanoj", el kiu espereble iam elŝeliĝos larĝe akceptota traduko.

2. Rilko verkis tion plejparte en elegiaj pentametroj (versparoj de senrimaj kvin- aw sespiedaj heksametroj, kies dua verso ĉe la hemistiĥo kaj la versfino estas vira.
La versoj tamen estas tre neregulaj, kaj mi ne vidas obstaklon oportune pliigi tiun neregulecon en prozodio kaj verslongeco.

3. Esperanto permesas tradukon pli fidelan ol tiuj al etnaj lingvoj, sen troaj kompromisoj pri la senco kaj la poezia ĉarmo. Mia pretendo: laŭeble ne ŝanĝi la stilon aŭtoran, do ne glatigi nek plifaciligi la tekston - internacia leganto havu principe la saman aliron kiel germana. Tamen, kun jena grava rezervo: tiuj ĉi tekstoj estas kaj estu tradukoj kaj ne rekreita poezio! Ili estu materialo por plej taŭge konatiĝi kun la verko de Rilko kaj por inspiri al Esperanta poeto kreonta siajn elegiojn. Sed eĉ kun tiu limigita pretendo la traduko estas plurrilate kaj plurloke plibonigenda. Por estonta formo mi petas la legantojn pri kritikoj kaj, prefere, proponoj, kiujn mi aldonos al tiuj ĉi retpaĝoj.

Tamen bv. noti, ke eĉ tiu ĉi provizora traduko estas protektita de kopirajto:

kopirajto de la tradukoj ĉe Vilhelmo Lutermano©1999

Bv. skribi viajn proponojn al mia retadreso  mailto:vilhelmo@multimania.com  kun la temo "elegioj". Antaŭdanke, V.L.

hejmpaĝen

align=center style='text-align:center'>hejmpaĝen