hejmpaĝen

Hans Magno ENCENSBERGO

(Hans Magnus Enzensberger)

Poemoj

Antaŭe
Banĉambro
Middle Class Blues
Defendo de la lupoj kontraŭ la ŝafidoj
Dezirkoncerto
Domo malplena
Dubo
Filozofi-fakularo
Hirudo
Ĝovano Dedondo
Identigserva traktado
Konciza biografio
Konjunkturo
Kuireja papereto
La alia
La dungito
La fekaĵo
La furio
La ĝojo
La povo de la kutimo
La prokrasto
La 33-jarulino
Malaperi
Memoro
Mortkanto pri la pomo
Neĝustan forstreki
Nome
Omaĝo al Godelo
Ombroregno
Perdanonco
Pliaj kaŭzoj de poeta mensogo
Prelego pri poetiko
Reedukado
Roberto La Fluganta
Soleca domo
Utopio
Ventopreno
Vespernovaĵoj
Vestaĵoj

Kopirajto pri la tradukoj ©1999  ĉe la tradukinto

de";color:red'>©1999  ĉe la tradukinto